Zámek Slezské Rudoltice

Zámek Slezské Rudoltice kapleZámek Slezské Rudoltice se nachází ve stejnojmenné obci.  „Slezské Versailles“, jak byl zámek ve Slezských Rudolticích nazýván, zbudovali Fulštejnové mezi lety 1548 až 1565. Největšího rozmachu se mu dostalo za éry hraběte Alberta z Hodic, který jej podědil po svém otci. Původně renesanční zámek přestavěl v barokním stylu. Bylo zde divadlo a hrála v něm vlastní zámecká kapela. Díky tomu se stal jedním z kulturních center Slezska.

Hrabě ze svého zámku vytvořil umělecké dílo. Zdobily jej ornamentální a figurální motivy a fresky. V objektu bylo 58 obytných místností. Zámek obklopoval velkolepý romantický park, v němž bylo umístěno několik tisíc větších i drobných staveb, plastik a vodních hříček, jejichž rozmanitost a množství nemá v historii našich zámeckých parků obdoby. Byla tu umělá hradní zřícenina, druidská svatyně, čínský a byzantský chrám, pagoda, mešita, poustevna, miniaturní město.

zámek Slezské Rudoltice historický

Po smrti Hodicově (1778) spravoval zámek baron Friedenthal, který veškeré cennosti zámku rychle rozprodal. Poté již zámek chátral. Po válce byl zámek krátce sídlem místního národního výboru a později, po částečné rekonstrukci, sloužil zámek jako sklad zdravotnického materiálu. V roce 2004 se stala obec správcem zámku a v roce 2008 i vlastníkem. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Máme tedy opět možnost se přímo seznámit s jedinečnou historií této v minulosti slavné stavby, která byla jedním z významných kulturních center Slezska.

Slezské Rudoltice Knihovna