Zdeněk Lhotský sklo, grafika

„Kdo si jednou spálí pazoury o sklo a pracuje s ním v živém stavu, nikdy to ze sebe už nedostane, je to naprosté uhranutí.“

Zdenek_Lhotsky_vitrucell-slezske-rudoltice

Slova Zdeňka Lhotského jenom dokazují jeho vášeň a lásku k práci se sklem, kterému se věnuje nejen jako
své radosti, ale taky jako své obživě. Že ho práce baví, můžeme spatřit v celé škále jeho dokončených výtvorů a úspěchů. Proslavily jej především ohromné skleněné plastiky a interiérové realizace, avšak možnosti této umělecké duše, jsou vskutku renesanční. Malíř, sochař, sklářský výtvarník a technolog, zakládajíci člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví, zakladatel školy pro tavenou plastiku Jarolavy Brychtové, člen hudební skupiny MTO Universal Praha a člověk, kterýž se snaží jít neustále dopředu, byť jen po centimetrech, je majitel a umělecký ředitel studia pro výrobu tavené plastiky Lhotský s.r.o. na Pelechově u Železného Brodu, kde také žije.

Objekty ze skla a kovu provokují svou nezařaditelností: jsou na hranici mezi plastikou a obrazem a dávají dobrý podnět k úvaze o umění jako druhu fascinace, kterou poskytují materiály a kterou zaručuje dokonalé řemeslo. I díky jeho originalitě jsou jeho díla zastoupena všude ve světě a často je spatříte někde vystavené. Ve Slezských Rudolticích se nám představí jak se sklem tak i s grafikou.

image description zdenek-lhotsky-akryl-slezske-rudoltice zdenek-lhotsky-relief-slezske-rudoltice image description