Střední škola podnikání a služeb Ostrava fotografie

„Před jedenácti léty, po oslovení Střední školy služeb a podnikání v Ostravě bývalou ostravskou
fotografkou paní Návratovou a tehdejší starostkou Slezských Rudoltic paní Jalamasovou, naše škola se poprvé zúčastnila výstavy na zámku ve Slezských Rudolticích, a to fotografiemi svých žáků oboru Fotograf. U zrodu prvé výstavy byl i učitel odborného výcviku pan Jiří Chrástek, který se následně podílel na dlouholeté prezentaci školy organizačním zajišťováním výstavních kolekcí a výběrem snímků. Od té doby, od oné prvé výstavy, se z učebního oboru stal studijní obor a z oné skromné kulturní akce se stala kulturní akce přesahující hranice lokálního významu. Každopádně tvořivost a invence studentů se od té doby nezměnila. Letošní soubor vystavených fotografií, který zahrnuje různé tematické oblasti, je stále tím pokoušením světa umění, zápas o osobní sdělení či jen zápas o úspěšnou sebeprezentaci. A tak laskavému divákovi předkládáme různé fotky, různých autorů. Fotografie s náznakem mystiky, dokumentární tvorbu a fenomén pomíjivost času, trochu toho pozlátka v pokusech o módní fotografii či líbivý glamour, autoportrét s přesahem do oblasti „jiné“ reality, reportáž se všemi atributy výtvarné fotografie. Vše, co nabízí dnešní svět, všechny podněty a trendy, které se na nás útočí a které se autoři snímků pokoušejí transformovat do dvojrozměrné plochy fotografického obrazu. Za účinnou finanční podporu při vzniku této školní výstavní kolekce děkujeme panu Liboru Duškovi.“

Vladislav Jasiok UOV