Stanislav Diviš malba

Divišovy výrazné, přímo zářivé obrazy a jejich nezaměnitelná originalita se umí schovat do podvědomí každého diváka. Jeho plátna se pohybují na hranici abstrakce, ale takřka vždy si udržují pozůstatky předmětnosti pomocí zástupných znaků, tím zaručeně procvičí vaši představivost a vypovídající sílu znaků. Velké plochy základních geometrických tvarů, jejichž podoba a řád je nikoliv matematický, ale mentální, se objevují křehce rozrůzněné rukopisem, malířským gestem či monochromní strukturou. Stanislav Diviš velmi koncepčně pracuje s prastarým médiem malby a přes nepřehlédnutelnou přítomnost racionality v jeho tvorbě je stále otevřen vší mnohotvarosti světa. Struktura cyklů, s níž malíř od samých počátků pracuje, poukazuje na myšlenkovou koncentraci a systematičnost při řešení základních otázek umělecké tvorby.

stanislav-divis-sr

Malířská tvorba Stanislava Diviše náleží již dlouhou dobu k výrazným autentickým hodnotám české výtvarné scény. Její počátky jsou spojeny s generací, která se řadou výstav označených jako Konfrontace hlásila ke slovu přibližně od poloviny osmdesátých let. Silný impuls pro vlastní uměleckou cestu nalézali příslušníci této generace v myšlenkových proudech světové postmoderny. Tvorba Stanislava Diviše se vydala v této osvobodivé situaci, která nevyžadovala avantgardistické inovace, ale otevírala všechny formální i obsahové možnosti, na cestu za rehabilitací obrazu jako média schopného dotýkat se podstatných otázek našeho pobytu ve světě.

Stanislav Diviš se narodil 20. listopadu roku 1953 v Kutné Hoře a k výtvarnému umění se dostal prostřednictvím uhranutí dílem Františka Kupky. Je také zakládajícím členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví, organizátorem přednáškových a výstavních akcí propagující postmoderní tvorbu českých autorů, vedoucím pedagogem ateliéru malby na AVU v Praze a také se věnuje hudbě a své rodině.

stanislav-divis-maluje