Oldřich Plíva plastika

„Snažím se postihnout přirozenost skutečnosti. Usiluji o jednotu tvaru, materiálu a naplnění myšlenky. Vyhýbám se stereotypu estetické produkce.“

 oldrich-pliva

Oldřich Plíva je v kontextu světové sklářské tvorby vyhraněným, přitom však osamoceným tvůrcem. Jeho sklo se vyznačuje promyšlenou koncepcí, neokázalým průkopnictvím a filozofickým obsahem. Již na počátku výtvarné činnosti v druhé polovině 60. let nachází jako východisko tvorby geometrické tvarosloví, které charakterizuje jeho práci doposud.
Plívovy objekty, mnohdy komorních rozměrů, vyžadují pozornost vnímavého, myšlenkově spřízněného diváka, který je v nich schopen nejen vidět zdroj potěšení a pobavení, důvod k zamyšlení či meditativnímu zastavení, ale především nacházet jejich nenápadnou originalitu. Patří k osobnostem, které se neprojevují halasně, ale o to výrazněji posouvají vývoj sklářského umění kupředu.

V průběhu tří desetiletí autor vystavoval na dlouhé řadě významných výstav v České Republice i v zahraničí a svými díly je zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách.

Na zámku vystaví bronzovou plastiku.