Jan Byrtus fotografie

„Za svůj nejcennější životní úspěch považuji, že mohu fotografovat“.

prales_1

Pocházel z rázovitého Těšínska, v němž se stýká malebná krajina Beskyd se severozápadním Slovenskem a přilehlým Polskem. Toto kouzelné prostředí zanechalo hluboký vliv na jeho představivost a estetické myšlení. Vystudoval průmyslovou školu v Bystřici pod Hostýnem, pak vystřídal několik zaměstnání, než definitivně zakotvil u své životní profese. Většinu života prožil v Českém Těšíně. K profesionální fotografii se dostal po nastoupení na místo fotografa (dokumentaristy) do Třineckých železáren (1966), kde setrval až do neočekávaného skonu. Zde začala jeho umělecká činnost. Talent i velká pracovitost ho přivedly k žádoucím teoretickým vědomostem a k dokonalému zvládnutí techniky. Byrtusovy schopnosti objevil významný fotograf Václav Jírů, jehož zásluhou vstoupil do povědomí odborné veřejnosti. Jan Byrtus se zabýval různými oblastmi fotografie, zpočátku převážně ve smyslu dokumentačním, později se stále více zaměřoval na přírodní prostředí, krajinu a pracovní motivy. Vlastní životní filozofii nalézal v organické jednotě mezi životem a přírodou. Některé jeho fotografické soubory vznikaly celá léta, než se jim dostalo výstavního zveřejnění: Hutní proměny, 1966; Cikáni, 1967; Hutě a hutníci, 1973; Třpyt v trávě, 1975; Člověk a ocel, 1978; Můj kraj, 1978; Planeta Země, 1980; Prales Mionší, 1982; Beskydy, 1982; Tváří v tvář přírodě, 1989; Les, 1992 a Jeseníky (nedokončeno).

jan-byrtus-s

jan-byrtus

Podílel se na desítkách výstav u nás i v zahraničí. Své práce publikoval ve více než padesáti českých, slovenských i zahraničních odborných a uměleckých časopisech, výtvarně spolupracoval při tvorbě nejrůznějších publikací. Dekorativně se uplatnil v estetizaci četných veřejných objektů – hotel Visalaje v Beskydách, 1972; vstupní hala Uničovských strojíren, 1972; Základní škola v Českém Těšíně, 1976; českotěšínské gymnázium, 1985 aj. Hodně času věnoval organizátorské práci v amatérské fotografii a ve Svazu českých fotografů. Jeho fotografie stále vycházejí v reg. časopisech (Těšínsko) i v nejnovějších publikacích (Havířov 1995). Jan Byrtus byl nejen hloubavým člověkem, ale též poctivým a osobitým umělcem, jehož dílo je úzce spjato s regionem Těšínska a Ostravska.

 jan-byrtus-srs