Eva Brodská gobelíny

Bez Evy Brodské se neobejde žádná významná přehlídka české moderní tapiserie.

Zpočátku ji spíše přitahoval obor malířství, pak se však upsala starobylé disciplíně protkané vlnou. Její gobelíny koncipované jako obrazová díla, jsou utkány z přírodních materiálů za použití tradičních řemeslných postupů. Samotné tkaní, důsledně autorské, založené na principu alla prima, vyžaduje značnou časovou investici a trpělivost, spojenou s kontemplací. Její výtvarný jazyk se vyznačuje až minimalistickou střídmostí. Barevnost je tlumená, pohybuje se ve škále bělavých, nazelenalých, hnědých a modrých tónů. Srovnání její práce s prací malíře je tu věru namístě, protože i Eva Brodská je v podstatě malířka. Hlavní úkol jež si ukládá, totiž zobrazit světlo, je jeden z nejmalířštějších vůbec. Světlo však pro ni není jen fakt fyzický či fyzikální, nýbrž především spirituální. Světlo jeden z nejkrásnějších a nejúchvatnějších projevů duchovního základu světa, světlo jako zjevený duch. Inspiraci ke svým dílům také nachází v přírodě, v letu ptáků, v pohybu mraků, moře či větru, kde si vytvoří akvarelovou skicu z níž poté vychází.
Autorka absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Její díla patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás.

eva-brodska-s

eva-brodska

eva-brodska-sl

 

Facebook:
Website: